Geschiedenis van de KHSC

Een korte terugblik op de rijke geschiedenis van “Sint-Cecilia” leert ons dat in 1825 - België was nog niet onafhankelijk van Nederland - veel gemeenten in het Waasland met een muziekmaatschappij begonnen.

De Kieldrechtenaren wilden voor de omliggende dorpen zeker niet onderdoen en dankzij het pionierswerk van de drie stichters: C. Joos, J.P. Lambin en F. De Potter werd op 27 augustus 1825 met 42 leden van start gegaan, onder de leuze “Eendracht Maakt Macht”.

Van bij haar bestaan heeft de harmonie regelmatig te kampen gehad met moeilijkheden van financiële aard... maar telkens werd een gepaste oplossing of... een redder in nood gevonden.

Enkele markante data zijn zeker:

1905 - 80-jarig bestaan en “Koninklijke” titel

1907 - afscheuring van de fanfare “De Kunstminnende Vrienden”

1922 - fanfare “Leopold- en Albertisten” ontstaat uit bestaand Klaroenkorps

1932 - muziekvereniging “‘t En Zal” wordt opgericht en enkele muzikanten verlaten onze maatschappij

1945 - “Sint-Cecilia” en “‘t En Zal” fuseren, en fanfare “Leopold- en Albertisten” wenst haar eigen weg verder te gaan

1960 - eerste deelname aan Provinciaal Muziektornooi en rechtstreekse klassering in “2de afdeling”

1961 - bevestiging in “2de afdeling”

1964 - eerste uniformering van de harmonie

1965 - bevestiging in “2de afdeling”

1967 - oprichting van geüniformeerde Meisjesdrumband

1968 - harmonie wordt uitgebreid met Klaroenkorps 1969 - rechtstreekse klassering in “uitmuntendheid” tijdens Provinciaal Muziektornooi en samenwerking met de Muziekacademie van Sint-Niklaas

1971 - bevestiging in “uitmuntendheid”

1973 - bevestiging in “uitmuntendheid” en de Meisjesdrumband behaalt op de “Internationale Wedstrijd voor Drumbands” de 1ste prijs in “2de afdeling”

1990 - oprichting van het “Jeugdensemble”

1993 - Jeugdensemble (60 muzikanten) behaalt onderscheiding tijdens het “41ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd” te Neerpelt

- integratie van het “Jeugdensemble” in de harmonie

1994 - Meisjesdrumband wordt ontbonden en “Percussie-ensemble” wordt opgericht

- oprichting van de opleidingsgroep “De Ceciliaantjes”

- samenwerking met Muziekacademie van Beveren

- verjongde harmonie maakt concerttournee in Tsjechië (Sardice)

- concert van harmonie in de Stad Luxemburg - Groothertogdom Luxemburg

1995 - eerste jaarlijks “concertweekend” met optreden van harmonie, percussie-ensemble en opleidingsgroep “De Ceciliaantjes”

1996 - concerttournee van harmonie in Hongarije (Székesfehérvàr)

2000 - ontstaan van onze eigen website

2001 - naamsverandering naar concertband KHSC

2003 - naamswijziging van de opleidingsgroep “De Ceciliaantjes” naar "The Young Concertband" (nu: de Cecils)

- "Con Brio" is de naam geworden van onze percussiegroep.

2005 - eerste optreden Con Brio buiten Kieldrecht ('t Waaigat, Burcht)

2012 - de concertband plaatst zich in tweede afdeling op het provinciale concours in Lebbeke

2016 - de concertband plaatst zich in eerste afdeling op het provinciale concours in Berlare